DJ na imprezy specjalne
30 marca, 2016
Kurs jazdy defensywnej – dobry pomysł na prezent
21 kwietnia, 2016

Odszkodowania komunikacyjne od A do Z

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka pojawiła się jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w wyniku, dla przykładu, wypadku komunikacyjnego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, w związku z wielkością szkód podlega kasacji. Wówczas, jako osoba ubezpieczona możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Otrzymanie pieniędzy oznacza szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe firmy ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub jej nie wypłacają. W takich sytuacjach mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która specjalizuje się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych na terenie Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego rezultatem są szkody w mieniu lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki samochodowe przynoszą niejednokrotnie niezwykle poważne obrażenia, stąd też potrzebna jest natychmiastowa i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed ubezpieczyciela, choć, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również upoważnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Otrzymywanie odszkodowania zapoczątkowuje mechanizm likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator ocenia wysokość strat i ich rodzaj. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości kwoty odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą też liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na każdym szczeblu otrzymywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do uzyskania stosownego odszkodowania od instytucji ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako niespodziewane zdarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania zwykłych czynności i zobowiązań przełożonych, wykonywania przez zatrudnionego czynności na rzecz przełożonego albo w trakcie pozostawania w dyspozycji przełożonego. Tak samo jak wypadek przy pracy traktuje się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, jak i do zorganizowania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i przekaże oficjalny protokół odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnosić o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego przełożonego. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wszelkie zabiegi lekarskie maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak i ochronę ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich skutek jest zadowalający. Jednak czasami w trakcie diagnozowania chorego, czy w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich sytuacjach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, przez osiągnięcie stosownego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski ujmuje się jako sprzeczne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Takie postępowanie lub zaniechanie może zaistnieć w trakcie diagnozowania, leczenia albo operowania pacjenta, zaś jego rezultaty są niezwykle często nieusuwalne. Błąd lekarski kompensuje odszkodowanie, które gwarantuje godziwe życie i wsparcie pieniężne podczas powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Naturalnie, poszkodowany pacjent może ubiegać się również o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w otrzymywaniu odszkodowania za błąd lekarski i postara się uzyskać największą, możliwą kwotę, jaka pozwoli Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i bezpiecznych metod, bazując na ogromnej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i długoletni staż pracy, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Odszkodowania komunikacyjne – kompleksowa pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań!

Strona używa cookies
Ok