Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Wynajem dymu ciężkiego Warszawa
21 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
1 grudnia, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce oraz za granicą bardzo rozpowszechnione, co determinuje ich łatwa dostępność, ilość oraz autonomiczny mechanizm odtwarzania za pomocą prostych procesów środowiskowych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermalna
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia z materii organicznej

Energią biomasy określa się biogaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę oraz hodowle energetyczne. Z biomasy mamy szansę pozyskać dwie formy energii – cieplną i elektryczną. Oprócz tego możemy wykorzystać ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w czasie różnorakich procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające w czasie oczyszczania ścieków i paliwa, np. – bioetanol, biodiesel i biogaz (mianowicie te półwyroby oraz składniki, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, że biogaz jest wytwarzany również samoczynnie w wyniku rozkładania się substancji organicznej. Ze względu na wariant podłoża, które jest używane przy korzystnej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. osad ściekowy
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, np. odpady z rzeźni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła płynące z produkcji roślinnej, m. in. zielone odpady

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Jakakolwiek instalacja przekazana do produkcji biogazu posiada inną strukturę ze względu na użyty surowiec. Ogólnie jednak można wyszczególnić najistotniejsze jej elementy, bez jakich wcale nie byłaby w stanie pracować: aparatura do pierwotnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie opracowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą reputacją w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada odrębną pracownię, w której wykonuje kompleksową dokumentację, m.in. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych lub bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a więc biogazie).

Istotnymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych składników trzeba zaliczyć, m.in. siarokowodór (do 5%). Metan łatwo się zapala, a w większym natężeniu – eksplozyjny. Z tego powodu optymalnym sposobem na zagwarantowanie energii dla domu i ochrona przyrody (metan niszczy bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa dobrego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana wyłącznie do otrzymywania biogazu, druga – do zdobywania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z elementów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa główne sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w bryłach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Wtedy kładzie się w nich rury z otworami – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez odrębne pochodnie do spalania biogazu, natomiast skutkiem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za sprawą tej metodzie trujące gazy praktycznie w ogóle nie są emitowane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na użyciu takiej samej struktury, natomiast różnicą jest przyłączenie jej do kanałów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz odsysany jest ze składowiska śmieci w delikatniejszy sposób. Ponadto osłania się je powłoką glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Ażeby uzyskać maksymalną szczelność, osadza się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały z wykorzystaniem odgazowania aktywnego używa się głównie do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu trafnego wyboru pomogą fachowcy z firmy Wagra, którzy posiadają przydatną wiedzę i kwalifikacje w projektowaniu i montowaniu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość wyszukać takie usługi, jak:

 • budowa kompletnych układów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie składowisk odpadów przy użyciu układu biernego
 • budowa instalacji do modyfikowania i filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montaż maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili służą pomocą. Są w stanie zrobić wstępną analizę co do zyskowności kompletnej inwestycji. Co więcej mamy szansę poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, dozór, konserwację oraz naprawę wszystkich urządzeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o instalacjach biogazowych, ten odsyłacz przeniesie Cię na właściwą stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok