Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – postaw na jakość
Styczeń 12, 2018
Geodeta - Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych
Geodeta – Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych
Sierpień 31, 2018

W Polsce pracowanie jako notariusz jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, bo wcale nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się potocznie mówi – osobą, jakiej mogą zaufać inni ludzie, lecz także kimś, kto świetnie orientuje się w kruczkach prawnych. Przedstawiciel notarialny winien dbać o interesy swoich Partnerów i dbać o wszystkich tak dobrze jak to tylko możliwe. Najważniejsze zapytanie – które kwestie możemy powierzyć notariuszowi i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat w naszym kraju miał narodzić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do nominowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy znany polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został przygotowany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty ukazywały się nieustannie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozwijał się przede wszystkim w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami pertraktacje wymagające niepodważalnych dokumentów i pozostałych świadectw notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

Przez lata notariat istotnie się rozwinął, a niebagatelną rolę odgrywał też gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło piętnaście lat nim powstało Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, ale II wojna światowa oraz czasy powojenne dostatecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, jak np. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz priorytetowo, dba o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie pracy powinien kierować się sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to przy okazji powiernik, któremu Klienci zawierzają swoje tajemnice i kłopoty , zatem jedną z najważniejszych cech, którą winna nam zagwarantować dobra kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale opłaca się wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy powierzyć istotne dla Was sprawy, ma regularnie poszerzaną, fachową wiedzę. Upewnijmy się także, czy kancelaria notarialna daje nam zabezpieczenie każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu przechowamy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Będzie to niezbędny etap, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Znacznie więcej różnorakich certyfikatów powinien do notariusza przysłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. W przypadku kupującego, jest to stosunkowo krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i ewentualnie zaświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego bardzo wiele, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najbardziej kluczowych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one czytelne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Przypilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok