Fumigacja palet - Fumigacja palet na eksport - Fumigacja palet drewnianych na eksport - Dezynsekcja palet - Fumigacja palet Warszawa - Fumigacja palet Gdynia
Fumigacja – metoda zwalczania szkodników drewna
8 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Kup nowy samochód bez problemów
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. W każdym roku kilka tysięcy osób zostaje poszkodowanych w rezultacie rozmaitych wypadków losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz więcej mówi się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako doświadczeni prawnicy mamy obowiązek zaprezentować Wam główne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta publikacja zwiększy Waszą wiedzę i rozwieje wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, że w lekturze prawniczej nie zostało całkowicie zdefiniowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego efektem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd lekarski może być wywołany przez złą ocenę, jeżeli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo spowolniła właściwe leczenie, powodujące rozwój choroby, rozbieżne z aktualną wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała określona szkoda, jak i zastosowanie produktu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być bezskuteczny i niewłaściwy dla konkretnego pacjenta. W tej kwestii odznacza się 3 podstawowe rodzaje błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od incydentu, który doprowadził do powstania danej szkody. Wypadek komunikacyjny regulowany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego wynikiem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Ofiarą incydencie drogowym może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą uczestniczyć również rowerzyści, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą podstawą wypłaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać formę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Komplet strat, które powstały w efekcie incydentu, brany jest pod uwagę podczas analizy wysokości odszkodowania. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zgłoszeniu zdarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli specjalistę, który analizuje wymiar szkód. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Stworzona w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek w pracy jako niespodziewane zdarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uszczerbek lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z realizowaniem przez pracownika podstawowych funkcji albo zleceń pracodawców,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez pracownika prac na rzecz przełożonego nawet bez polecenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji przełożonego w drodze pomiędzy miejscem działania zleceniodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze umowy.

Najbardziej kluczowym fragmentem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy określa właściwość, która nastąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii energetycznej, materiałów chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek przy pracy może mieć także powiązanie z ignorancją pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie środowiska pracy lub szkodliwych towarów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, wieloaspektową machinę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w miejscu pracy ma możliwość dochodzenia pojedynczego odszkodowania z ZUS. Ponadto, na zasadach ogólnych, może on dochodzić rekompensaty zaznanej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za jeden z wyszczególnionych tutaj wypadków może być problematyczne dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne odszkodowanie dobrze jest jest się postarać, chociażby ze względu na to, że zdobyte pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Nasi adwokaci gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w obszarze dochodzenia godziwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z zaangażowaniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Będziemy Cię wspierać w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj doraźną pomoc. prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok