Kancelaria notarialna pieczątka
Kancelaria notarialna – na kogo postawić
Styczeń 16, 2018

Geodeta – Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych

Geodeta - Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych

Wyznaczanie punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane jest gdy znaki te zostały uszkodzone lub naruszone a projektant chce uzyskać informację o ich precyzyjnym umiejscowieniu. Na przykład chce widzieć jak przebiega linia graniczna po zakupie domu czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie takie musi być zrobione tylko na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Wznowienie kamieni granicznych zgłaszamy do PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z PZGiK dokumentów mówiących o przebiegu granic nieruchomości można przystąpić do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących wznowienia punktów granicznych, należy powiadomić sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pracach które będą wykonywane w danym dniu w terenie przez geodetę. Z wykonanych prac wyznaczenia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony powinny podpisać i który z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Trzeba wiedzieć, że akt wznowienia punktów granicznych jest czynnością która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic nieruchomości a także nie stanowi postępowania administracyjnego lub sądowego.

Tym niemniej są to istotne i bardzo często utrudnione technicznie prace, bowiem geodeta musi odtworzyć położenie kamienia granicznego precyzyjnie w tym miejscu, w którym pierwotnie znajdował. By to zrobić prawidłowo należy rzetelnie zbadać dokumentację działki, materiały archiwalny a także często przeprowadzić żmudną analizę na działce opierając się na punktach pomiarowych, które się zachowały, gdzie inny geodeta korzystał nadając im ich właściwe położenie.

Wyznaczenie granic

Ustalenie przebiegu granic działki geodeta może wykonać gdy właściciel działki nie wie gdzie wytyczona jest granica między działkami.

Usługi wyznaczania granic geodeta może dokonać wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości znalezienia położenia znaków punktów granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane strony o czynnościach wykonywanych w celu ustalenia położenia granic działek ewidencyjnych oraz ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli działki lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów z PZGiK.

Z wykonanych działań geodeta ma obowiązek sporządzić protokół wyznaczenia przebiegu granic, na którym muszą podpisać się w terenie wszystkie strony.

Usługa wytyczania przebiegu granic działek ewidencyjnych powinna być zgodnie z aktualnym prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK natomiast protokoły utworzone w jej wyniku muszą być przekazane do PZGiK po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok